TJ Pohoří 10/2013
Radostné dětství - vzpomínky na celý život
 
Popis:
Naše TJ Pohoří je spolek, který se věnuje různým činnostem a podpoře sportu pro všechny věkové kategorie. Za poslední rok se TJ výrazně rozrostla o mladé členy a začala organizovat nejrůznější sportovní a kulturní aktivity. Pohoří je malá obec s přibližně 680 obyvateli, kde je minimum možností k jakémukoliv volnočasovému vyžití. Děti z naší vesnice, které mají zájem o sportovní i jiné kroužky, musí za nimi dojíždět do okolních měst. V loňském roce TJ obnovila kroužek volejbalu, který po úspěšné letní činnosti pokračoval i v zimních měsících. Muži se scházejí pravidelně na fotbal nebo nohejbal. A pro děti jsme založili páteční cvičení v tělocvičně, které se záhy stalo velmi oblíbené a překvapila nás velká účast i nadšení pro sport. S každým cvičením se šikovnost a zručnost dětí zlepšovala. Jejich úsilí bylo odměněno na závěrečném dubnovém setkání soutěžním odpolednem s odměnami a diplomy. Tělocvičnu navštěvovalo pravidelně 20 dětí, které mají zájem se dál pravidelně scházet. Proto plánujeme páteční schůzky s dětmi přesunout na naše hřiště, kde mohou mít rozmanité možnosti k venkovním aktivitám a za nepříznivého počasí lze využít i klubovnu. Děti i rodiče jsou nadšeni naší činností a neustále nám dávají nové podněty k dalším možnostem společenského a sportovního vyžití. Na jejich základě se snažíme pořádat více akcí, kde se mohou společně zapojit děti i jejich rodiče. Při akcích, kdy rodiče sportují, soutěží nebo jsou jinak zaneprázdněni, by bylo dětské hřiště vhodným doplňkem našeho areálu. Větší děti by tam měly svoje aktivity, ale přitom pod dohledem rodičů. Dětské hřiště je dlouholetým problémem naší obce. Je občany vyžadováno, ale stále se nenašel investor a provozovatel tohoto zařízení. I TJ v minulosti žádala obec o příspěvek na herní prvky, bohužel tato žádost byla zamítnuta. Nenašla se ani podpora ze stran sponzorů. Rádi bychom tedy využili prostor na našem pozemku k vybudování dětského hřiště nakoupením dvou herních prvků, které jsou využitelné jak pro menší, tak pro větší děti. Chtěli bychom zde nainstalovat lanovou pyramidu a multifunkční domeček s lezecími prvky. Hřiště je velmi nákladné, proto bychom formou dotace pořídili jen herní prvky. Doplňkové práce a dopadové plochy bychom si pořídili svépomocí, v rámci brigádnických hodin. Herní prvky jsme vybírali dle přání rodičů na základě ankety v naší obci a podle finančních možností. Hřiště bychom rádi doplnili i o další prvky. Dětem jsme navrhli, že by si samy (pouze s naší částečnou pomocí) mohly vybudovat vlastní domeček („bungr"). Byly nápadem nadšeny a již si samy vytvářejí návrhy. Postupem času máme v plánu rozšířit hřiště o jednoduché a finančně méně nákladné prvky jako např. šplhací tyč, houpadla na pružině nebo hrazdu pro dívky. Jako součást hřiště bychom rádi pořídili posezení pro maminky i děti ve formě dvou dvojlavic se stolem, které by sloužili pro občerstvení, malování nebo na další dětské činnosti. Pokud bude nepříznivé počasí, budeme využívat klubovnu, kde chceme dokončit úpravy stávajícího stavu. Zima prověřila netěsnost stěn. Abychom ušetřili energii na vytápění, chtěli bychom klubovnu vnitřně zateplit pomocí minerální vaty a sádrokartonu. Těmito úpravami se i vylepší vzhled stěn v místnosti. Dalším krokem by byla oprava podlah, které se již na hodně místech propadají a nelze je dobře udržovat. Proto bychom rádi vybourali stávající podlahy a nahradili je OSB deskami, na které bychom položili nové kvalitní linoleum. V posilovně je kromě podlahy nutno vyměnit koberec za nový zátěžový.
Příjemce dotace: TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA POHOŘÍ
Realizace: 04/2014 - 11/2014
Celkové výdaje: 209 909,- Kč
Dotace přidělená MAS: 188 918,- Kč
Proplacená dotace: ???,- Kč
TJ Pohoří 9/2012
Podpora sportu a rozvíjení všestrannosti „naší budoucnosti"
 
Popis:
Pohoří je malá obec v podhůří Orlických hor, kde žije okolo 650 -ti obyvatel. TJ Pohoří byla znovuobnovena v naší obci v roce 1992. Je zaměřena na podporu mládeže a sportu převážně v letních měsících. V našem areálu se nachází fotbalové hřiště, tenisový kurt a dvě víceúčelové hřiště nejvíce využívané na volejbal a nohejbal. Nyní máme 28 aktivních dospělých členů a 14 dětí do 18 -ti let. V posledních letech sportování v naší obci upadalo, proto bychom ho chtěli pozvednout a zapojit také děti, mládež a ženy. Do dnešní doby náš areál využívali převážně jen muži v letních měsících. Nyní se snažíme zapojit celé rodiny, v létě se nám to již začalo dařit. Pravidelně se nyní scházíme při hře volejbalu. Organizujeme sportovní hry a soutěže pro děti. Spolupořádáme dětský den – Pohádková náves, čarodějnice. Místní hasičský sbor zde letos pořádal krajskou soutěž hasičského sportu, kde jsme pomáhali zajišťovat průběh celé akce, která se bude příští rok opakovat i se zahraniční účastí. Při oslavách 650 let obce Pohoří se zde konaly velké oslavy se soutěžemi a fotbalovým turnajem se spřáteleným polským městem. Všechny tyto akce se konají v létě. Chtěly bychom navázat a pokračovat celoročně. Bohužel náš současný stav nám to neumožňuje, proto žádáme o dotaci na úpravy klubovny, aby mohla být využita i v zimním období. V objektu se nachází společenská místnost, kde pořádáme schůzky, posilovna, kuchyňka a sociální zařízení. Vytápění je zajištěno akumulačními kamny, které je drahé a neekologické. Objekt je tvořen ze starší sendvičové konstrukce, okna a dveře jsou nevyhovující a v zimě promrzá. Proto bychom rádi vyměnily okna, dveře a zajistili vytápění pomocí moderních a ekonomičtějších klimatizačních jednotek. Pro schůzky s dětmi potřebujeme nové stoly a židle pro vybavení klubovny. Na podporu cvičení žen v posilovně dva fitness stroje na cvičení. Nyní ženy využívají posilovnu pouze k cvičení pilates.
Příjemce dotace: TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA POHOŘÍ
Relizace: 04/2013 - 11/2013
Celkové výdaje: 214 561,- Kč
Dotace přidělená MAS: 193 104,- Kč
Proplacená dotace: ???,- Kč

 

Obnovení sportovní činnosti v naší obci

 

 

            Již v loňském roce jsme začala cvičení s dětmi v naší obecní tělocvičně. Překvapilo nás, jaký je zájem. Do tělocvičny chodíme každý pátek od 17.30 do 19.00 hod. Společně hrajeme různé hry a využíváme veškeré nářadí, které se v tělocvičně nachází. Chceme, aby si děti vyzkoušely všechny sportovní aktivity, zlepšily si svoji kondici, ale i se naučily soudržnosti ve sportu, vzájemně si pomáhaly a respektovaly se. Každý týden vidíme, jaké udělaly pokroky. Když začaly chodit cvičit, tak měly některé problém přeskočit kozu, nyní to zvládají. Těší nás, že v dnešní době dají přednost tělocvičně před televizí a počítačem. Jsme rádi, že nás v tomto vedení obce podporuje a vychází nám vstříc. Tímto zveme všechny děti, které mají rádi sport, aby mezi nás zavítaly.

Chtěli bychom se s Vámi podělit o radost ze získání dotace na klubovnu na hřišti z evropských fondů z MAS POHODA venkova ve výši 193 104,- Kč (90% z celkové částky projektu), která bude použita na výměnu oken a dveří, nové vytápění, nákup 2 cvičících strojů do posilovny a nových stolů a židlí. Žádost o dotaci vypracovali členové TJ Pohoří ve svém volném čase bez nároku na honorář, s dobrým pocitem že přispějí k dalším možností využití klubovny na hřišti, především pro naše děti.

Pod vedením nového předsedy byla TJ v loňském roce velmi aktivní. O čarodějnicích jsme se podíleli na pořádání soutěží pro děti v přírodním areálu společně se spolkem Přátel Pohoří. Další velkou akcí v naší obci je tradiční Pohádková náves, která se koná každý rok, kde se zapojují všechny spolky naší obce a zaměstnanci MŠ a ZŠ. Dne 2. června 2012 se konala na hřišti Krajská soutěž hasičského sportu, kde jsme pomáhali našim hasičům zajistit organizaci. Byly jsme rádi, že všichni byli spokojeni. O posvícení jsme již po několikáté pořádali tenisový turnaj, po kterém následovaly soutěže pro děti a dospělé. Akce se vydařila, počasí nám přálo. V létě jsme se scházeli dvakrát týdně na našem hřišti, kde jsme hráli volejbal, nohejbal, tenis a pro děti jsme organizovali různé hry a soutěže. Společně jezdíme na turistické výlety, na kola i na vodu. Potěšilo nás, že mezi nás zavítali občané naší vesničky, kteří nejsou členy TJ Pohoří a budeme rádi, když budu chodit i nadále.

Na hřišti jsme dělali i nezbytné brigády. Uklízeli jsme chodník podél silnice, pleli dětské hřiště, volejbalové hřiště i tenisový kurt. Na malé dětské hřiště jsme zakoupili novou skluzavku a natřeli houpačky. V klubovně jsme opravili osvětlení a vyměnili podlahu.

Rádi bychom také lépe vybavili dětské hřiště, které je přístupné pro veřejnost a je jediné v naší obci. Zatím bohužel nemáme dostatek financí, proto bychom v budoucnu chtěli vypracovat projekt na získání dotace. Kdyby se objevil nějaký sponzor, který by nám pomohl zvelebit naše hřiště, budeme rádi.

 

     Sportu Zdar!

 

                                                                                                            členové TJ Pohoří

INFO

Pohoří je malá obec v podhůří Orlických hor, kde žije okolo 650 -ti obyvatel. TJ Pohoří byla znovuobnovena v naší obci v roce 1992. Je zaměřena na podporu mládeže a sportu převážně v letních měsících. V našem areálu se nachází fotbalové hřiště, tenisový kurt a dvě víceúčelové hřiště nejvíce využívané na volejbal a nohejbal. Nyní máme 32 aktivních dospělých členů a 16 dětí do 18 -ti let. V posledních letech sportování v naší obci upadalo, proto bychom ho chtěli pozvednout a zapojit také děti, mládež a ženy. Do dnešní doby náš areál využívali převážně jen muži v letních měsících. Nyní se snažíme zapojit celé rodiny, v létě se nám to již začalo dařit. Pravidelně se nyní scházíme při hře volejbalu. Organizujeme sportovní hry a soutěže pro děti. Spolupořádáme dětský den – Pohádková náves, čarodějnice. Místní hasičský sbor zde v roce 2011 pořádal krajskou soutěž hasičského sportu, kde jsme pomáhali zajišťovat průběh celé akce, která se bude příští rok opakovat i se zahraniční účastí. Při oslavách 650 let obce Pohoří se zde konaly velké oslavy se soutěžemi a fotbalovým turnajem se spřáteleným polským městem. Všechny tyto akce se konají v létě. Chtěly bychom navázat a pokračovat celoročně. 

 

Během sezóny udržujeme :

1 tenisový kurt s umělými lajnami,

2 nohejbalové, volejbalové kurty,

travnaté fotbalové hřiště,

klubovnu s posilovnou,

přístřešek s grilem.

Spolupořádáme každý rok Pohádkovou náves

(na hřišti 3 stanoviště) a spoustu dalších akcí jejichž seznam najdete v kalendáři.

Historie projektu